EconomieEducație

Innotech Student – proiect susținut de Ministerul Fondurilor Europene

În ce constă proiectul Innotech-Student?

Proiectul prevede finanțarea schemelor antreprenoriale ale studenților români din numeroase domenii care sunt inovatoare și aduc o valoare adăugată reală. Acesta își propune să încurajeze studenții să își pună în practică viziunea, dar și spiritul lor antreprenorial.

Ce finanțări se acordă?

Apelul de proiecte va fi lansat în cadrul Programului Operațional Capital Uman și va avea o alocare de 20 milioane euro.

Cum vor putea studenții să acceseze finanțările?

Ghidul solicitantului care va reglementa condițiile de acordare a finanțărilor va fi lansat în consultare publică într-o primă fază. Ulterior va fi deschis apelul de proiecte și vor putea fi depuse cererile de finanțare.

În cadrul proiectelor selectate în urma evaluării va începe perioada de pregătire a studenților, dezvoltarea abilităților lor antreprenoriale, elaborarea planurilor de afaceri și selectarea celor mai bune dintre acestea. Studenții ale căror planuri de afaceri vor fi finanțate vor putea urma programe de internship în companii cu activități cât mai apropiate planurilor de afaceri propuse. În această etapă vor fi acordate subvențiile. După aceasta, timp de un an studenții antreprenori vor beneficia de sprijinul administratorilor de schemă, iar pentru următoarele șase luni ei vor fi monitorizați, iar afacerile înființate de ei trebuie să se autosusțină pe piață.

Cum vor fi acordate granturile?

Banii vor fi acordați în două tranșe – 75% la înființarea companiei, iar cea de-a doua, de 25%, în momentul în care antreprenorii vor face dovada că pot realiza profituri de 30% din grantul inițial de 75%. În primul an de activitate vor fi finanțate și salariile angajaților firmelor înființate.

Cine vor fi administratorii de grant?

Administratorii de grant vor putea fi următoarele instituții/entități:

Instituţii de învăţământ superior publice şi private, acreditate;
Şcoli doctorale şi graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre acestea și sectorul privat/ centre de CDI;
Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române;
Academia Română;
Asociaţii profesionale;
Camere de comerţ şi industrie;
Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;
Furnizori de formare profesională continuă autorizaţi, publici şi privaţi;
Organizaţii sindicale şi patronate;
Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
ONG-uri;
Parteneriate între categoriile mai sus menționate.

Ce valoare au finanțările pe care le vor putea accesa?

Buget apel: 20 milioane euro

Valoare proiect: max. 2 milioane euro. Min. 70% din bugetul proiectului va fi alocat subvențiilor pentru înființarea afacerilor (cheltuieli care intră sub incidența ajutorului de minimis).

Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 100.000 euro/ plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt selectate.

Cuantumul maxim al ajutorului de minimis pentru fiecare întreprindere sprijinită, în parte, este stabilit proporțional cu numărul de locuri de muncă create, după cum urmează:

– Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 de euro – minim 2 locuri de muncă create;

– Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 40.000 de euro dar mai mică sau egală cu 60.000 de euro – minim 3 locuri de muncă create;

– Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 60.000 de euro dar mai mică sau egală cu 80.000 de euro – minim 4 locuri de muncă create;

– Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 80.000 de euro dar mai mică sau egală cu 100.000 de euro – minim 5 locuri de muncă create

Acțiuni sprijinite:

Etapa I de implementare: Organizarea și derularea programe de învăţare prin experienţă practică, furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competenţe antreprenoriale, formarea de competente antreprenoriale, inclusiv prin întreprinderea simulată în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC sau din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților (ISCED 4-8)

Campanie de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite în cadrul proiectului;
Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate în cadrul programului de formare antreprenorială;
Derularea programului de formare antreprenorială;
Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului;
Organizarea și derularea de întreprinderi simulate;
Efectuarea de stagii de practică;
Furnizarea, de către administratorul schemei de antreprenoriat, a serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri;
Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului.


Etapa II de implementare: Acordarea de sprijin financiar sub forma micro-granturilor pentru deschiderea unei afaceri

Decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului;
Monitorizarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate;
Asigurarea sustenabilității.

Ce tipuri de afaceri vor putea fi înființate de către studenți?

Vor fi finanțate proiecte din numeroase domenii de activitate precum IT, robotică, automatizări industriale, biotehnologii, industrie alimentară, dar lista poate include și alte domenii.